“Unik Fitness Bar” i projektuar nga Ecodesign Architects & Consultants është një kandidat per cmimin “World Architecture News

“Unik Fitness Bar” i projektuar nga Ecodesign Architects & Consultants është një kandidat per cmimin “World Architecture News

“Unik Fitness Bar” i projektuar nga Ecodesign Architects & Consultants është një kandidat per cmimin “World Architecture News”

Shikoni faqen e konkursit per me shume detaje :

http://backstage.worldarchitecturenews.com/worldinteriorsnews/project/unik