Rreth Nesh

Studio e arkitekturës Ecodesign Architects & Consultants me vendndodhje ne Tirane u themelua nga Elton Sulejmani në vitin 2009 i cili është edhe arkitekti i saj kryesor. Eltoni u diplomua prej Universitetit Dokuz Eylul në Izmir të Turqisë në vitin 2005 dhe pas një përvoje pune te Pespa Group ai krijoi studion e vet të pavarur. Ecodesign Architects & Consultants fillimisht filloi si një praktikë e specializuar në konsulencen dhe projektimin e fasadave por gjatë viteve ka realizuar edhe projekte të ndryshme në projektimin e ndertesave, arredime të brendshme e planifikim urban, gjithashtu është rritur dhe ka perfeksionuar ekipin. Kohët e fundit ajo është duke dhene edhe konsulencë për efikasitetin e energjisë në ndertesa. Emri i studios është për shkak të vëmendjes që stafi i saj tregon ndaj koncepteve te gjelbërta në arkitekturë dhe projektim.

About Us

Tirana based architecture office Ecodesign Architects & Consultants was founded by Elton Sulejmani in 2009 who is also his principal architect. Elton graduated from Dokuz Eylul University , Izmir Turkey in 2005 and after having some work experience in Pespa Group Albania he established his own independent studio . Ecodesign Architects & Consultants initially started as a specialized practice in façade design and consultancy but over the years has also fulfilled different projects in building design , interior design , urban planning , it increased and perfected the team . Recently it is also providing consultancy for energy efficiency in buildings.The name of studio is due to the attention that its staff shows to green concepts in architecture and design.